ชีวิตผู้สูงอายุของเราในทุกๆ วัน 25% ของผู้ที่มีอายุ 60 ถึง 74 ปี มีภาวะหูตึงผู้สูงอายุที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป มีภาวะหูตึงถึง 50%
ปัญหาหนึ่งของผู้สูงอายุ และอาจถือเป็นปัญหาของญาติ หรือคนรอบข้างด้วยเหมือนกัน พูดง่ายๆ ก็คือ หูอื้อ หรือหูตึงนั่นเอง หรือประสาทหูเสื่อม
กรมการแพทย์มีการเผยแพร่เกี่ยวกับ “โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด” โรคสุดฮิตที่พบในกลุ่มวัยทำงาน ทำเอาสังคมแตกตื่นกันอีกครั้ง
จะป้องกันอาการ หูตึง หูดับได้อย่างไรบ้าง 1. ควรบริโภคเนื้อหมูที่ปรุงสุก สะอาด สดใหม่ ถูกสุขอนามัย 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับตัวหมู หรือหากมีความจำเป็นต้อง
ภาวะ หูตึง ดูจะเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้สูงวัย แต่ก็น่าแปลกใจว่า ทำไมคนไทยจึงเรียกหูที่ไม่ใคร่ได้ยินว่า “หูตึง” ก็ไม่ทราบ
ารตรวจสมรรถภาพการได้ยิน หรือ Audiography เป็นการตรวจการได้ยินเสียง ณ ความถี่ต่างๆ ตั้งแต่ระดับความถี่เสียงสนทนา จนถึง เสียงเครื่องจักร ซึ่งเป็นความถี่ที่ไม่ได้ยินกันในชีวิตประจำวัน
การตรวจหูเพื่อ “การได้ยิน” นั้น สามารถที่จะตรวจได้ทันทีภายใน 15 นาทีนับจากแรกเกิด ซึ่งหากยิ่งตรวจพบเร็วเท่าไร จะทำให้เด็กได้รับการรักษาและฟื้นฟูการได้ยินอย่างเหมาะสม ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพต่อไป . เด็กไทยแรกเกิดทุกๆ 1 พันคน จะมีเด็กที่ถูกตรวจพบว่าเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประมาณ 1 ถึง 3 คน ในเด็กที่ไม่สามารถได้ยินได้เทียบเท่ากับบุคคลที่มีความสามารถในการได้ยินปกติ จะมีผลต่อการพูดและพัฒนาการทางภาษา ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ความจำ พฤติกรรม การพัฒนาทางอารมณ์และสังคม การตรวจ “การได้ยิน” นั้น สามารถที่จะตรวจได้ทันทีภายใน 15...